Facebook KSSJ
Ruční příležitostné razítko "Betlémské světlo 2019"

Textilní tkaný identifikační náramek OBROK 19 - účastník

23. 6. 2019

Na OBROK 19 byly užívány dva druhy textilních identifikačních náramků k rozlišení účastníků a dospělých členů servistýmu. Zelený náležel účastníkům.

Textilní tkaný identifikační náramek OBROK 19 - účastník
Vytvořil Pavel Novotný © 2011 - 2015.
Za obsah zodpovídá KSSJ.