Facebook KSSJ
Svaz skautů a skautek ČR - PF 2019

Jubilejní opasková přezka - limitovaná série

31. 3. 2018

Tato výroční přezka byla vydána u příležitosti 100. výročí založení samostatného a svobodného Československa, kterému skautky a skauti sloužili, věrni svému slibu, v dobách dobrých i zlých.

Pro povrchovou úpravu je zvolena starostříbrná barva, aby nám připomínala ČESKÉHO LVA z erbu našich králů a z našeho státního znaku. LILIE uprostřed, v tomto historickém ztvárnění, byla prvním odznakem příslušnosti ke Svazu junáků - skautů RČS. V této podobě byla členům oddílů pouze propůjčována. Až později se stala odznakem slibovým, tím který nám připomíná, že skautský slib je závazkem na celý život. LIPOVÉ LÍSTKY symbolizují naší milovanou vlast a Skautský zákon s jeho deseti body. Ten zákon, který provází všechny naše kroky a my se složením slibu dobrovolně zavázali ho ctít naplňovat v každodenním životě.

Tuto položku si můžete objednat na http://www.kssj.skauting.cz/burza.php.

Jubilejní opasková přezka - limitovaná série
Vytvořil Pavel Novotný © 2011 - 2015.
Za obsah zodpovídá KSSJ.