Facebook KSSJ
Odznak Skauti ve službě republice 1918 - 2018

OBROK 2017

Kdy: 7. - 11. června 2017
Kde: Trutnov - Bojiště

České skautské muzeum bude na Obroku!

Obrok je celorepublikové setkání skautů a skautek starších patnácti let – roverů a rangers, které se zaměřuje na navazování nových přátelství, podporu roverského programu, inspiraci, zážitky, seberozvoj a posílení sounáležitosti se skautským hnutím.

Devátý ročník se uskuteční 7.–11. 6. na Bojišti v Trutnově. Nebudou chybět přednášky, workshopy, služba pro místní komunitu, inspirace pro roverské kmeny, ale ani koncerty, noční programy a sporty.

Obrok se poprvé konal v květnu roku 2000, poté v roce 2003 a od té doby se koná vždy jednou za dva roky. Akci pořádá Junák – český skaut, z. s.

OBROK 2017
Vytvořil Pavel Novotný © 2011 - 2015.
Za obsah zodpovídá KSSJ.