Facebook KSSJ
CDV s privátním přítiskem

Členské příspěvky na rok 2017

Kdy: 15. února 2017
Kde: Běžný účet KSSJ číslo 830840850/2010

Upozorňujeme všechny členy KSSJ, že je nutno zaplatit členské příspěvky ve výši 250,- Kč.

Běžný účet KSSJ číslo 830840850/2010.

Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo, které naleznete v legitimaci a zároveň do zprávy pro příjemce pište své jméno.

Hříšníky, kteří ještě neuhradili členský příspěvek za rok 2016 prosíme, aby tak učinili nyní a děkujeme.

Členské příspěvky na rok 2017
Vytvořil Pavel Novotný © 2011 - 2015.
Za obsah zodpovídá KSSJ.